موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
نتایج سامان

هر سال تعداد بسیار زیادی از داوطلبان با تیم مشاوره و آموزش سامان همراه و همقدم می‌شوند تا رسیدن به سرمنزل مقصود و موفقیت های تحصیلی و شغلی. افراد موفق بسیاری در این سال‌ها در کنار سامان بوده‌اند، دانش‌اموزان دیروز که امروز به عنوان همکار ، متخصص یا صاحب نظر در کنار سامان ایستاده اند و دوستی‌های عمیق و مفیدی را در کنار هم تجربه می‌کنیم.

نتایج سامان

بسیاری از ایشان رتبه‌های برتر و درخشان کسب کرده اند اما در سامان فقط رتبه مهم نبوده و نیست. بسیاری از دانش‌اموزان در فشار و اضطراب بی پایان آزمون سراسری، نمی‌توانند آنچه در توان دارند را ارائه دهند و در سامان دوستی و توانمندی و علایق افراد در اولویت بوده و هست.
در تمامی این سال ها نتایج درخشان سامانی‌ها، در کنار روابط و دوستی‌هایمان با افراد ارزشمندی که در کنار خود توفیق همراهی و دوستی آن ها را داشته ایم دلچسب‌ترین لحظات را برای ما ساخته و پرداخته اند.
نتایج آخرین سال ها را در عکس و آخرین کنکور را در کلیپ مشاهده می کنید.

به دوستی و داشتن تک تک سامانی ها در کنار خود می‌بالیم و بر این باوریم که ارزش انسان‌ها بالاتر از رتبه‌ی کنکور یا مدارک دانشگاهی است و این صفحه هم یادبود و تشکری است از کسانی که توانسته اند از غول پوشالین کنکور با موفقیت عبور کنند.

به امید روزی که تک تک عزیزان و همراهان سامان را در اوج ارزشمندی و اعتبار درونی

بازگشت به صفحه قبل