موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد ریاضی نهم با استاد مهیار کلانتری
ریاضی نهم

صفر تا صد ریاضی نهم با استاد مهیار کلانتری

 

صفر تا صد ریاضی نهم با استاد مهیار کلانتری

استاد مهیار کلانتری یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد ریاضیات سال نهم را برای دانش آموزان گل پایه نهم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال نهم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی ریاضی نهم را دانلود نمایید.

 

مباحث بررسی شده در ریاضی نهم در 8 فصل ارائه شده است:

  • فصل اول: مجموعه‌ها

  • فصل دوم: عددهای حقیقی

  • فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه

  • فصل چهارم: توان و ریشه

  • فصل پنجم: عبارت‌های جبری

  • فصل ششم: خط و معادله‌های خطی

  • فصل هفتم: عبارت‌های گویا

  • فصل هشتم: حجم و مساحت

 

اگر درباره روش مطالعه ریاضی یا برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال نهم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

ریاضی – نهم -آقای کلانتری – قسمت 01

ریاضی – نهم – آقای کلانتری – قسمت 02

ریاضی – نهم – آقای کلانتری – قسمت 03

ریاضی – نهم – آقای کلانتری – قسمت04

ریاضی – نهم – آقای کلانتری – قسمت05

ریاضی – نهم – آقای کلانتری – قسمت 06

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 07

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 08

.

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 09

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 10

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 11

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 12

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 13

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 14

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 15

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 16

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 17

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 18

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 19

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 20

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 21

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 22

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 23

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 24

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 25

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 26

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 27

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 28

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 29

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 30

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 31

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 32

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 33

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 34

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 35

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 36

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 37

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 38

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 39

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 40

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 41

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 42

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 43

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 44

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 45

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 46

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 47

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 48

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 49

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 50

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 51

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 52

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 53

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 54

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 55

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 56

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 57

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 58

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 59

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 60

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 61

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 62

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 63

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 64

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 65

ریاضی نهم-استاد کلانتری-قسمت66

ریاضی نهم-استاد کلانتری-قسمت67

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 68

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 69

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 70

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 71

ریاضی نهم – استاد کلانتری -قسمت 72

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 73

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 74

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 75

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 76

ریاضی نهم – استاد کلانتری -قسمت 77

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 78

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 79

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 80

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 81

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 82

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 83

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 84

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 85

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 86

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 87

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 88

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 89

ریاضی نهم – استاد کلانتری – قسمت 90

بازگشت به صفحه قبل