موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد زیست نهم با استاد عبدی

 

صفر تا صد زیست نهم با استاد عبدی

استاد عبدی یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد زیست سال نهم را برای دانش آموزان گل پایه نهم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال نهم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی علوم نهم را دانلود نمایید.

 

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

 • فصل اول: مواد و نقش آن‌ها در زندگی
 • فصل دوم: رفتار اتم‌ها با یکدیگر
 • فصل سوم: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
 • فصل چهارم: حرکت چیست؟
 • فصل پنجم: نیرو
 • فصل ششم: زمین‌ساخت ورقه‌ای
 • فصل هفتم: آثاری از گذشته زمین
 • فصل هشتم: فشار و آثار آن
 • فصل نهم: ماشین‌ها
 • فصل دهم: نگاهی به فضا
 • فصل یازدهم: گوناگونی جانوران
 • فصل دوازدهم: دنیای گیاهان
 • فصل سیزدهم: جانوران بی‌مهره
 • فصل چهاردهم: جانوران مهره‌دار
 • فصل پانزدهم: با هم زیستن

اگر درباره روش مطالعه زیست یا برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال نهم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

 

زیست-نهم-استادعبدی-قسمت1

زیست-نهم-استاد عبدی-قسمت2

زیست-نهم-استاد عبدی-قسمت3

زیست-نهم-استاد عبدی-قسمت4

زیست-نهم-استاد عبدی-قسمت5

زیست-نهم-استاد عبدی-قسمت6

زیست-نهم-استاد عبدی-قسمت7

زیست-نهم-استاد عبدی-قسمت8

زیست-نهم-استاد عبدی-قسمت9

زیست نهم – استاد عبدی-قسمت10

زیست نهم – استاد عبدی-قسمت11

زیست نهم – استاد عبدی-قسمت12

زیست-نهم-استاد عبدی-قسمت13

زیست-نهم-استاد عبدی-قسمت14

زیست-نهم-استاد عبدی-قسمت15

زیست نهم – استاد عبدی – قسمت 16

زیست نهم- استاد عبدی – قسمت 17

زیست نهم- استاد عبدی – قسمت 18

زیست نهم – استاد عبدی – قسمت 19

زیست نهم – استاد عبدی – قسمت 20

زیست نهم – استاد عبدی = قسمت 21

زیست نهم – استاد عبدی – قسمت22

زیست نهم – استاد عبدی – قسمت 23

زیست نهم – استاد عبدی – قسمت 24

زیست نهم – استاد عبدی – قسمت 25

زیست نهم – استاد عبدی- قسمت 26

زیست نهم – استاد عبدی – قسمت 27

زیست نهم – استاد عبدی – قسمت 28

زیست نهم – استاد عبدی – قسمت 29

زیست نهم – استاد عبدی – قسمت 30

زیست نهم – استاد عبدی – جلسه اول – قسمت 01

زیست نهم – استاد عبدی – جلسه اول – قسمت 02

زیست نهم – استاد عبدی – جلسه اول – قسمت 03

زیست – نهم – آقای عبدی – قسمت 01

زیست – نهم – آقای عبدی – قسمت 02

زیست – نهم – آقای عبدی -قسمت 03

زیست نهم – استاد عبدی – قسمت 04

زیست نهم – استاد عبدی – قسمت 05

زیست نهم – استاد عبدی – قسمت 06

بازگشت به صفحه قبل