موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد شیمی نهم با استاد میروکیلی

 

صفر تا صد شیمی نهم با استاد میروکیلی

استاد میروکیلی یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد شیمی سال نهم را برای دانش آموزان گل پایه نهم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال نهم باشند.

فایل PDF کتاب درسی علوم نهم را دانلود نمایید.

 

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

 • فصل اول: مواد و نقش آن‌ها در زندگی
 • فصل دوم: رفتار اتم‌ها با یکدیگر
 • فصل سوم: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
 • فصل چهارم: حرکت چیست؟
 • فصل پنجم: نیرو
 • فصل ششم: زمین‌ساخت ورقه‌ای
 • فصل هفتم: آثاری از گذشته زمین
 • فصل هشتم: فشار و آثار آن
 • فصل نهم: ماشین‌ها
 • فصل دهم: نگاهی به فضا
 • فصل یازدهم: گوناگونی جانوران
 • فصل دوازدهم: دنیای گیاهان
 • فصل سیزدهم: جانوران بی‌مهره
 • فصل چهاردهم: جانوران مهره‌دار
 • فصل پانزدهم: با هم زیستن

 

اگر درباره روش مطالعه شیمی یا برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال نهم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

 

شیمی نهم – استاد میروکیلی – جلسه اول – قسمت 01

شیمی نهم – استاد میروکیلی – جلسه اول – قسمت 02

شیمی نهم – استاد میروکیلی – جلسه اول – قسمت 03

شیمی نهم – استاد میروکیلی – جلسه اول – قسمت 04

شیمی-نهم-استاد میروکیلی-قسمت05

شیمی-نهم-استاد میروکیلی-قسمت06

شیمی-نهم-استاد میروکیلی-قسمت07

شیمی-نهم-استاد میروکیلی-قسمت08

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 09

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 10

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 11

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 12

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 13

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 14

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 15

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 16

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت17

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 18

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 19

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 20

شیمی نهم – استاد میروکیلی -قسمت 21

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 22

شیمی نهم – استاد میروکیلی -قست 23

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 24

شیمی نهم- استاد میروکیلی – قسمت 25

شیمی نهم- استاد میروکیلی – قسمت 26

شیمی نهم- استاد میروکیلی – قسمت 27

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 28

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 29

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 30

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 31

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 32

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 33

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 34

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 35

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 36

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 37

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 38

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 39

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 40

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 41

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 01

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 02

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 03

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 04

شیمی نهم – استاد میر وکیلی – قسمت 05

شیمی نهم – استاد میروکیلی – قسمت 06

بازگشت به صفحه قبل