موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد عربی نهم با استاد حضرتی

 

 

 

صفر تا صد عربی نهم با استاد حضرتی

استاد حضرتی یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد عربی سال نهم را برای دانش آموزان گل پایه نهم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال نهم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی عربی نهم را دانلود نمایید.

 

درس‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

 • الدَّرْسُ الْأَوَّلُ: مُراجعَةُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ وَ الثّامِنِ
 • الدَّرْسُ الثّانی: اَلْعُبورُ الامِنُ
 • الدَّرْسُ الثّالِثُ: جِسْرُ الصَّداقَةِ
 • الدَّرْسُ الرّابِعُ: اَلصَّبْرُ مِفتاحُ الْفَرَجِ
 • الدَّرْسُ الْخامِسُ: اَلرَّجاءُ
 • الدَّرْسُ السّادِسُ: تَغییرُ الْحَیاةِ
 • الدَّرْسُ السّابِعُ: ثَمَرَةُ الْجِدِّ
 • الدَّرْسُ الثّامِنُ: حِوارٌ بَینَ الزّائِرِ وَ سائِقِ سَیارَةِ الْأُجْرَةِ
 • الدَّرْسُ التّاسِعُ: نُصوصٌ حَوْلَ الصِّحَّةِ
 • الدَّرْسُ الْعاشِرُ: اَلأَمانَةُ
 • المُعْجَمُ

 

اگر درباره روش مطالعه عربی یا برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال نهم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

 

عربی نهم- استاد حضرتی -جلسه اول – قسمت 01

عربی نهم- استاد حضرتی – جلسه اول – قسمت 02

عربی نهم- استاد حضرتی – جلسه اول- قسمت 03

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 01

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 03

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 04

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 05

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 06

عربی-نهم-استاد حضرتی-قسمت7

عربی-نهم-استاد حضرتی-قسمت8

عربی-نهم-استاد حضرتی-قسمت 9

عربی-نهم-استاد حضرتی-قسمت10

عربی-نهم-استاد حضرتی-قسمت11

عربی-نهم-استاد حضرتی-قسمت12

عربی نهم-استادحضرتی-قسمت13

عربی نهم-استادحضرتی-قسمت14

عربی نهم-استادحضرتی-قسمت15

عربی نهم-استادحضرتی-قسمت16

عربی نهم-استادحضرتی-قسمت17

عربی نهم-استادحضرتی-قسمت18

عربی-نهم-استاد حضرتی-قسمت19

عربی-نهم-استاد حضرتی-قسمت20

عربی-نهم-استاد حضرتی-قسمت21

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 22

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 23

عربی نهم – استاد حضرتی قسمت 24

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 25

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 26

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 27

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 28

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 29

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 30

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 31

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 32

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 33

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 34

عربی نهم – استاد حضرتی -قسمت 35

عربی نهم – استاد حضرتی -قسمت 36

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 37

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 38

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 39

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 40

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 41

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 42

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 43

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 44

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 45

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 46

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 47

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 48

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 49

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 50

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 51

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 52

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 53

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 54

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 55

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 56

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 57

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 58

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 59

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 60

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 61

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 62

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 63

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 64

عربی نهم – استاد حضرتی -قسمت 65

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 66

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 67

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 68

عربی نهم – استاد حضرتی -قسمت69

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 70

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 71

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت72

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 73

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 74

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 75

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 76

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 77

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 78

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 79

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 80

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 81

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 82

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 83

عربی نهم – استاد حضرتی – قسمت 84

بازگشت به صفحه قبل