موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد فیزیک نهم با استاد روشن

 

 

صفر تا صد فیزیک نهم با استاد روشن

استاد روشن یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد فیزیک سال نهم را برای دانش آموزان گل پایه نهم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال نهم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی علوم نهم را دانلود نمایید.

 

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

 • فصل اول: مواد و نقش آن‌ها در زندگی
 • فصل دوم: رفتار اتم‌ها با یکدیگر
 • فصل سوم: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
 • فصل چهارم: حرکت چیست؟
 • فصل پنجم: نیرو
 • فصل ششم: زمین‌ساخت ورقه‌ای
 • فصل هفتم: آثاری از گذشته زمین
 • فصل هشتم: فشار و آثار آن
 • فصل نهم: ماشین‌ها
 • فصل دهم: نگاهی به فضا
 • فصل یازدهم: گوناگونی جانوران
 • فصل دوازدهم: دنیای گیاهان
 • فصل سیزدهم: جانوران بی‌مهره
 • فصل چهاردهم: جانوران مهره‌دار
 • فصل پانزدهم: با هم زیستن

 

اگر درباره روش مطالعه فیزیک یا برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال نهم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

 

فیزیک – نهم – آقای روشن – قسمت 01

فیزیک – نهم – آقای روشن – قسمت 02

فیزیک – نهم – آقای روشن – قسمت 03

فیزیک – نهم – آقای روشن – قسمت 04

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 05

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 06

فیزیک-نهم-استاد روشن-قسمت7

فیزیک-نهم-استاد روشن-قسمت8

فیزیک-نهم-استاد روشن-قسمت9

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 10

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت11

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 12

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 13

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 14

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 15

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 16

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 17

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 18

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 19

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 20

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 21

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 22

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 23

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 24

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 25

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 26

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 27

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 28

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 29

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 30

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 31

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 32

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت33

فیزیک نهم – استادروشن – قسمت 34

فیزیک نهم – استادروشن – قسمت 35

فیزیک نهم – استادروشن – قسمت 36

فیزیک نهم – استادروشن – قسمت 37

فیزیک نهم – استادروشن – قسمت 38

فیزیک نهم – استادروشن – قسمت 39

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 40

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 41

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 42

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 43

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 44

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 45

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 46

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 47

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 48

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 49

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 50

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 51

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 52

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 53

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 54

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 55

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 56

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 57

فیزیک نهم – استاد روشن -قسمت 58

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 59

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 60

فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 61

.
فیزیک نهم – استاد روشن – قسمت 62

فیزیک نهم – استاد دانشفر – قسمت 01 – مرداد 1400

فیزیک نهم – استاد دانشفر – قسمت 02 – مرداد 1400

فیزیک نهم – استاد دانشفر – قسمت 03 – مرداد 1400

فیزیک نهم – استاد دانشفر – قسمت 04 – 1400

فیزیک نهم – استاد دانشفر – قسمت 05 – 1400

فیزیک نهم – استاد دانشفر – قسمت 06 – 1400

فیزیک نهم – استاد دانشفر – قسمت 07 – 1400

فیزیک نهم – استاد دانشفر – قسمت 08 – 1400

فیزیک نهم – استاد دانشفر – قسمت 09 – 1400

فیزیک نهم – استاد دانشفر – قسمت 10 – 1400

فیزیک نهم – استاد دانشفر – قسمت 11 – 1400

فیزیک نهم – استاد دانشفر – قسمت 12 – 1400

فیزیک نهم – استاد دانشفر – قسمت 13 – 1400

فیزیک نهم – استاد دانشفر – قسمت 14 – 1400

فیزیک نهم – استاد دانشفر – قسمت 15 – 1400

فیزیک نهم – استاد دانشفر – قسمت 16 -1400

فیزیک نهم – استاددانشفر – قسمت 17 – 1400

فیزیک نهم – استاددانشفر – قسمت 18 – 1400

فیزیک نهم – استاددانشفر – قسمت 19 – 1400

فیزیک نهم – استاددانشفر – قسمت 20 – 1400

فیزیک نهم – استاددانشفر – قسمت 21 – 1400

فیزیک نهم – استاددانشفر – قسمت 22 – 1400

فیزیک نهم – استاد دانشفر – قسمت 23 – 1400

فیزیک نهم – استاد دانشفر – قسمت 24 – 1400

فیزیک نهم – استاد دانشفر – قسمت 25 – 1400

فیزیک نهم – استاد دانشفر – قسمت 26 – 1400

فیزیک نهم – استاد دانشفر – قسمت 27 – 1400

فیزیک نهم – استاد دانشفر – قسمت 28 – 1400

بازگشت به صفحه قبل