موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد قرآن نهم با استاد یوسفی

صفر تا صد ریاضی نهم با استاد  یوسفی

استاد یوسفی یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد قرآن سال نهم را برای دانش آموزان گل پایه نهم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال نهم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی قرآن نهم را دانلود نمایید.

 

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

 • سوره شوری، آموزش مفاهیم
 • سوره زخرف، یادآوری تلفظ حروف خاص، آموزش مفاهیم کتاب بی‌مانند
 • سوره دخان، آموزش مفاهیم
 • سوره جاثیه، یادآوری تلفظ حروف خاص، آموزش مفاهیم، محمد رسول‌الله (ص)
 • سوره احقاف، آموزش مفاهیم
 • سوره محمد (ص)، کوتاهی و کشیدگی حرکات، آموزش مفاهیم، بهداشت روانی در قرآن
 • سوره فتح، آموزش مفاهیم
 • سوره حجرات، وقف ابتدا و نظم قرائت، آموزش مفاهیم، بهداشت روانی در قرآن
 • سوره ذاریات، آموزش مفاهیم
 • سوره قمر، وقف در آخر جمله، آموزش مفاهیم، انبساط و گسترش جهان
 • سوره الرحمن، آموزش مفاهیم
 • سوره واقعه، الف وصل، آموزش مفاهیم، تلخ و شیرین
 • سوره حدید، آموزش مفاهیم
 • سوره حشر، فصاحت تلفظ لام در لفظ جلاله «الله»، آموزش مفاهیم، پیرمرد شامی و امام سجاد (ع)
 • سوره صف، آموزش مفاهیم
 • سوره جمعه و منافقون، نحوه خواندن نون ساکن و تنوین، آموزش مفاهیم، او خواهد آمد!
 • سوره تغابن، آموزش مفاهیم
 • سوره ملک، آموزش مفاهیم، هیهات منا الذلة
 • سوره نوح، آموزش مفاهیم
 • سوره مزمل، آموزش مفاهیم، از معلم زبان آموختم
 • سوره نبأ، آموزش مفاهیم
 • سوره غاشیه، آموزش مفاهیم، من زنده‌ام!

 

قرآن نهم – استاد یوسفی – جلسه اول – قسمت 01

قرآن نهم – استاد یوسفی – جلسه اول – قسمت 02

قرآن نهم – استاد یوسفی – جلسه اول – قسمت 03

قرآن نهم – استاد یوسفی – جلسه دوم – قسمت 04

قرآن نهم – استاد یوسفی – جلسه دوم – قسمت 05

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت ششم

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت هفتم

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت هشتم

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت نهم

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت دهم

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت یازدهم

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت دوازدهم

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت 13

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت 14

قرآن -نهم-استاد یوسفی-قسمت15

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت شانزدهم

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت هفدهم

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت هجدهم

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت 19

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت 20

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت21

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت بیست و دوم

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت23

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت24

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت25

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت26

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت27

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت28

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت29

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت30

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت31

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت32

قرآن-نهم-استاد یوسفی-قسمت33

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 34

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 35

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 36

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 37

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت38

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 39

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 40

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 41

قرآن نهم – استادیوسفی – قسمت 42

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 43

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 44

قرآن نهم – استاد یوسفی -قسمت 45

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 46

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 47

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 48

قرآن نهم- استاد یوسفی – قسمت 49

قرآن نهم- استاد یوسفی – قسمت 50

قران نهم – استاد یوسفی – قسمت 51

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 52

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 53

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 54

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 55

قرآن نهم – استادیوسفی – قسمت 56

قرآن نهم – استادیوسفی – قسمت 57

قرآن نهم – استادیوسفی – قسمت 58

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 59

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 60

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 61

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 62

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 63

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 64

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 65

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 66

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 67

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 68

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 69

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 70

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 71

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 72

قرآن نهم – استاد یوسفی -قسمت 73

قرآن نهم – استاد یوسفی -قسمت 74

قرآن نهم – استاد یوسفی – قسمت 75

بازگشت به صفحه قبل