موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد کار و فناوری نهم با استاد فرامرزی

 

 

صفر تا صد کار و فناوری نهم با استاد فرامرزی

استاد فرامرزی یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد کار و فناوری سال نهم را برای دانش آموزان گل پایه نهم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال نهم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی کار و فناوری نهم را دانلود نمایید.

 

 

 

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

 • پودمان: الگوریتم
 • پودمان: ترسیم با رایانه
 • پودمان: ساز و کارهای حرکتی
 • پودمان: بازی‌های رایانه‌ای
 • پودمان: برق
 • پودمان: تأسیسات مکانیکی
 • پودمان: عمران
 • پودمان: خودرو
 • پودمان: پایش رشد و تکامل کودک
 • پودمان: صنایع‌دستی (برجسته‌کاری روی فلز مس)
 • پودمان: هدایت تحصیلی – حرفه‌ای

 

 

کار و فنآوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 01

کار و فنآوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 02

کار و فنآوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 03

کارو فناوری- استاد فرامرزی – قسمت 04

کارو فناوری- نهم – استاد فرامرزی – قسمت 05

کارو فناوری- نهم – استاد فرامرزی – قسمت 06

کارو فناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 07

کارو فناوری نهم – استاد فرامرزی -قسمت 08

کارو فناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 09

کار و فن آوری نهم – استاد فرامرزی -قسمت 10

کار و فن آوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 11

کار و فن آوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 12

کار و فناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 13

کار و فناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 14

کار و فناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 15

کار و فناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 16

کار و فناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 17

کار و فناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 18

کارو فناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 19

کارو فناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 20

کارو فناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 21

کارو فناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 22

کارو فناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 23

کارو فناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 24

کاروفناوری نهم – استاد فرامرزی -قسمت 25

کاروفناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 26

کارو فنآوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 27

کارو فنآوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 28

کارو فنآوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 29

کارو فناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 30

کارو فناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 31

کارو فناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 32

کاروفناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 33

کاروفناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 34

کاروفناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 35

کاروفناوری نهم – استاد فرامرزی -قسمت 36

کاروفناوری نهم – استاد فرامرزی -قسمت 37

کاروفناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 38

کارو فناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 39

کارو فناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 40

کارو فناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 41

کارو فناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 42

کارو فناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 43

کارو فناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 44

کاروفناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 45

کاروفناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 46

کاروفناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 47

کاروفناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 48

کاروفناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 49

کاروفناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 50

کاروفناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 51

کاروفناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 52

کاروفناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 53

کاروفناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 54

کاروفناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 55

کارو فنآوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 56

کارو فنآوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 57

کارو فناوری نهم – استاد فرامرزی – قسمت 58

بازگشت به صفحه قبل