موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد زیست هشتم با استاد عبدی

صفر تا صد شیمی هشتم با استاد عبدی

استاد عبدی یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد زیست سال هشتم را برای دانش آموزان گل پایه هشتم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال هشتم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی علوم تجربی هشتم را دانلود نمایید.

 

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

 • فصل اول: مخلوط و جداسازی مواد
 • فصل دوم: تغییرات شیمیایی در خدمت زندگی
 • فصل سوم: از درون اتم چه خبر
 • فصل چهارم: تنظیم عصبی
 • فصل پنجم: حس و حرکت
 • فصل ششم: تنظیم هورمونی
 • فصل هفتم: الفبای زیست‌فناوری
 • فصل هشتم: تولیدمثل در جانداران
 • فصل نهم: الکتریسیته
 • فصل دهم: مغناطیس
 • فصل یازدهم: کانی‌ها
 • فصل دوازدهم: سنگ‌ها
 • فصل سیزدهم: هوازدگی
 • فصل چهاردهم: نور و ویژگی‌های آن
 • فصل پانزدهم: شکست نور

اگر درباره روش مطالعه زیست یا برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال هشتم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

زیست هشتم – استاد عبدی – جلسه اول – قسمت 01

زیست هشتم – استاد عبدی – جلسه اول – قسمت 02

زیست هشتم – استاد عبدی – جلسه اول – قسمت 03

زیست-هشتم-قسمت 4

زیست-هشتم-قسمت5

زیست-هشتم-قسمت6

زیست-هشتم-قسمت 7

زیست-هشتم-قسمت 8

زیست-هشتم-قسمت 9

زیست هشتم-استاد عبدی-قسمت10

زیست هشتم-استاد عبدی-قسمت11

زیست هشتم-استاد عبدی-قسمت12

زیست هشتم-استاد عبدی-قسمت13

زیست هشتم-استاد عبدی-قسمت14

زیست هشتم-استادعبدی-قسمت15

زیست هشتم – استاد عبدی – قسمت 16

زیست هشتم – استاد عبدی – قسمت 17

زیست هشتم – استاد عبدی – قسمت 18

زیست هشتم – استاد عبدی – قسمت 19

زیست هشتم – استاد عبدی – قسمت 20

زیست هشتم – استاد عبدی – قسمت 21

زیست هشتم – استاد عبدی- قسمت 22

زیست هشتم – استاد عبدی – قسمت 23

زیست هشتم – استاد عبدی – قسمت 24

زیست هشتم – استاد عبدی – قسمت 25

زیست هشتم – استاد عبدی – قسمت 26

زیست هشتم – استاد عبدی – قسمت 27

زیست هشتم – استاد عبدی – قسمت 28

زیست – علوم هشتم زیست تنظیم عصبی – استاد عبدی – قسمت 01

زیست – علوم هشتم زیست تنظیم عصبی – استاد عبدی – قسمت 02

زیست – علوم هشتم زیست تنظیم عصبی – استاد عبدی – قسمت 03

زیست – علوم هشتم زیست تنظیم عصبی – استاد عبدی – قسمت 04

زیست – علوم هشتم زیست تنظیم عصبی – استاد عبدی – قسمت 05

زیست – علوم هشتم زیست تنظیم عصبی – استاد عبدی – قسمت 06

بازگشت به صفحه قبل