موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد شیمی هشتم با استاد صادقی

صفر تا صد شیمی هشتم با استاد صادقی

استاد صادقی یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد شیمی سال هشتم را برای دانش آموزان گل پایه هشتم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال هشتم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی علوم تجربی هشتم را دانلود نمایید.

 

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

 • فصل اول: مخلوط و جداسازی مواد
 • فصل دوم: تغییرات شیمیایی در خدمت زندگی
 • فصل سوم: از درون اتم چه خبر
 • فصل چهارم: تنظیم عصبی
 • فصل پنجم: حس و حرکت
 • فصل ششم: تنظیم هورمونی
 • فصل هفتم: الفبای زیست‌فناوری
 • فصل هشتم: تولیدمثل در جانداران
 • فصل نهم: الکتریسیته
 • فصل دهم: مغناطیس
 • فصل یازدهم: کانی‌ها
 • فصل دوازدهم: سنگ‌ها
 • فصل سیزدهم: هوازدگی
 • فصل چهاردهم: نور و ویژگی‌های آن
 • فصل پانزدهم: شکست نور

اگر درباره روش مطالعه شیمی یا برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال هشتم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

شیمی هشتم – استادصادقی – جلسه اول – قسمت 01

شیمی هشتم – استادصادقی – جلسه اول – قسمت 02

شیمی هشتم – استادصادقی – جلسه اول – قسمت 03

شیمی هشتم – استاد صادقی – جلسه دوم – قسمت 04

شیمی هشتم – استاد صادقی – جلسه دوم – قسمت 05

شیمی هشتم – استاد صادقی – جلسه دوم – قسمت 06

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 01

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 02

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 03

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 04

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 05

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 06

شیمی هشتم-قسمت 7

شیمی-هشتم-قسمت 8

شیمی-هشتم-قسمت 9

شیمی هشتم-استاد صادقی-قسمت10

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 11

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 12

شیمی هشتم – استاد صادقی- قسمت 13

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 14

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 15
.

شیمی هشتم استاد صادقی – قسمت 16

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 17

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 18

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 19

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 20

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 21

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 22

شیمی هشتم – استاد صادقی- قسمت 23

شیمی هشتم – استاد صادقی- قسمت 24

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 25

شیمی هشتم – استاد صادقی- قسمت 26

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 27

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 28

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 29

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 30

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 31

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 32

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 33

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 34

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت35

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت36

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 37

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 38

شیمی هشتم – استاد صادقی -تست انحلال پذیری قسمت 01

شیمی هشتم – استاد صادقی -تست انحلال پذیری -قسمت 02

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 01 – مرداد 1400

شیمی هشتم – استاد صادقی -قسمت 02

شیمی هشتم – استاد صادقی -قسمت 03 – مرداد 1400

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 04 – 1400

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 05 – 1400

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 06 – 1400

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 07 – 1400

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 08 – 1400

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 09 – 1400

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 10 – 1400

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 11 – 1400

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 12 – 1400

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 13- 1400

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 14 – 1400

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 15 – 1400

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 16 – 1400

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 17 – 1400

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 18 – 1400

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 19 – 1400

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 20 – 1400

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت 21 – 1400

شیمی هشتم – استاد صادقی – قسمت انحلال پذیری – 1400

بازگشت به صفحه قبل