موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد عربی هشتم با استاد حضرتی

صفر تا صد عربی هشتم با استاد حضرتی

استاد حضرتی یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد عربی سال هشتم را برای دانش آموزان گل پایه هشتم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال هشتم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی ریاضی هشتم را دانلود نمایید.

 

درس‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

 • اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ: مُراجَعَةُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ
 • اَلدَّرْسُ الثّانی: أَهَمّیةُ اللُّغَةِ الْعَرَبیةِ
 • اَلدَّرْسُ الثّالِث: مِهْنَتُكَ فِی الْمُستَقبَلِ
 • اَلدَّرْسُ الرّابِعُ: اَلتَّجرِبَةُ الْجَدیدَةُ
 • اَلدَّرْسُ الْخامِسُ: اَلصَّداقَةُ
 • اَلدَّرْسُ السّادِسُ: فِی السَّفَرِ
 • اَلدَّرْسُ السّابِعُ: ﴿…أَرْضُ اللّٰهِ واسِعَة﴾
 • اَلدَّرْسُ الثّامِنُ: اَلِاعْتِمادُ عَلَی النَّفْسِ
 • اَلدَّرْسُ التّاسِعُ: اَلسَّفْرَةُ الْعِلْمیةُ
 • اَلدَّرْسُ الْعاشِرُ: اَلْحِکَمُ
 • اَلمُعجَمُ

اگر درباره روش مطالعه عربی یا برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال هشتم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

 

عربی هشتم – استاد حضرتی – جلسه اول – قسمت 01

عربی هشتم – استاد حضرتی – جلسه اول – قسمت 02

عربی هشتم – استاد حضرتی – جلسه اول – قسمت 03

عربی – هشتم – قسمت 4

عربی – هشتم – قسمت 5

عربی – هشتم – قسمت 6

عربی-هشتم-قسمت 7

عربی-هشتم-قسمت 8

عربی-هشتم-فسمت 9

عربی-هشتم-قسمت 10

عربی-هشتم-قسمت 11

عربی-هشتم-قسمت 12

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 13

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 14

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 15

عربی هشتم-استاد حضرتی-قسمت 16

عربی هشتم-استاد حضرتی-قسمت17

عربی هشتم-استاد حضرتی-قسمت18

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 19

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 20

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 21

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 22

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 23

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 24

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 25

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 26

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 27

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 28

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 29

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 30

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 31

عربی هشتم – استادحضرتی – قسمت 32

عربی هشتم – استادحضرتی – قسمت 33

عربی هشتم – استادحضرتی – قسمت 34

عربی هشتم – استادحضرتی – قسمت 35

عربی هشتم – استادحضرتی – قسمت 36

عربی هشتم – استادحضرتی – قسمت 37

عربی هشتم – استادحضرتی – قسمت 38

عربی هشتم – استادحضرتی – قسمت 39

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 40

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 41

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 42

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 43

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 44

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 45

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 46

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 47

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 48

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 49

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 50

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 51

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 52

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 53

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 54

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 55

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 56

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 57

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 58

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 59

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 60

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 61

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 62

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 63

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 64

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 65

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 66

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت67

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 68

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 69

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 70

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 71

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 72

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 73

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 74

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 75

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 76

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 77

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 78

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 79

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 80

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 81

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 82

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 83

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 84

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 85

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 86

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 87

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 88

عربی هشتم – استاد حضرتی- قسمت 01

عربی هشتم – استاد حضرتی- قسمت 02

عربی هشتم – استاد حضرتی- قسمت 03

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 04

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 05

عربی هشتم – استاد حضرتی – قسمت 06

بازگشت به صفحه قبل