موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد قران هشتم با استاد یوسفی

صفر تا صد قران هشتم با استاد یوسفی

استاد یوسفی یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد قرآن سال هشتم را برای دانش آموزان گل پایه هشتم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال هشتم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی قرآن هشتم را دانلود نمایید.

 

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

 • درس اول: سوره مؤمنون، آموزش مفاهیم، سوره نور، نامه‌ای از یک پدر به فرزند
 • درس دوم: سوره فرقان، آموزش مفاهیم، رسانه‌های قرآنی
 • درس سوم: سوره شعرا، آموزش مفاهیم، خدا یا من و پدر و مادرم را ببخشای
 • درس چهارم: سوره نمل، آموزش مفاهیم، انس با قرآن کریم
 • درس پنجم: سوره قصص، آموزش مفاهیم، فضیل زنده می‌شود
 • درس ششم: سوره عنکبوت، آموزش مفاهیم، جایگاه زن در قرآن
 • درس هفتم: سوره روم، آموزش مفاهیم، سوره لقمان، چگونه مسلمان شدم؟
 • درس هشتم: سوره احزاب، آموزش مفاهیم، شهریار پرهیزگار
 • درس نهم: سوره سبأ، آموزش مفاهیم، سوره فاطر، قرآن بخوان
 • جلسه دهم: سوره یس، آموزش مفاهیم، سوره صافات، تفسیر نمونه
 • جلسه یازدهم: سوره «ص»، آموزش مفاهیم، سوره زمر، پرواز به سوی آسمان
 • جلسه دوازدهم: سوره غافر، آموزش مفاهیم، راز سر انگشتان
 • نیایش

اگر درباره روش مطالعه قرآن یا برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال هشتم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

قرآن – هشتم – قسمت 1

قرآن – هشتم – قسمت – 2

قرآن – هشتم – قسمت 3

قرآن-هشتم-قسمت 4

قرآن-هشتم-قسمت 5

قرآن-هشتم-قسمت 6

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 7

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 8

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 9

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 10

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 11

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 12

قرآن هشتم – آقای یوسفی – قسمت 13

قرآن هشتم – آقای یوسفی – قسمت 14

قرآن هشتم – آقای یوسفی – قسمت 15

قرآن هشتم – آقای یوسفی – قسمت 16

قرآن هشتم – آقای یوسفی – قسمت 17

قرآن هشتم – آقای یوسفی – قسمت 18

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 19

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 20

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 21

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 22

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 23

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 24

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 25

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 26

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 27

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 28

قرآن هشتم – استاد یوسفی – فسمت 29

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 30

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 31

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 32

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 33

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 34

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت35

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 36

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 37

قرآن هشتم – استاد یوسفی -قسمت 38

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 39

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 40

قران هشتم – استاد یوسفی – قسمت 41

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 42

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 43

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 44

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 45

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 46

قران هشتم – استاد یوسفی – قسمت 47

قران هشتم – استاد یوسفی -قسمت 48

قران هشتم – استاد یوسفی – قسمت 49

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 50

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 51

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 52

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 53

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 54

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 55

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 56

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 57

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 58

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 59

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 60

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 61

قران هشتم – استاد یوسفی – قسمت 62

قران هشتم – استاد یوسفی – قسمت 63

قران هشتم – استاد یوسفی – قسمت 64

قران هشتم – استاد یوسفی – قسمت 65

قران هشتم – استاد یوسفی – قسمت 66

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 67

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 68

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 69

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 70

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 71

قرآن هشتم – استاد یوسفی – قسمت 72

بازگشت به صفحه قبل