موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد مطالعات هشتم با استاد انبارلو

صفر تا صد مطالعات اجتماعی هشتم با استاد انبارلو

استاد انبارلو یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد مطالعات اجتماعی سال هشتم را برای دانش آموزان گل پایه هشتم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال هشتم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی مطالعات اجتماعی هشتم را دانلود نمایید.

 

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

 • فصل اول: تعاون
 • فصل دوم: نقش دولت در اداره کشور
 • فصل سوم: نوجوانان و قانون
 • فصل چهارم: عصر ارتباطات
 • فصل پنجم: از حرا تا نینوا
 • فصل ششم: عصری تازه در تاریخ ایران
 • فصل هفتم: از غزنویان تا هجوم چنگیز خان
 • فصل هشتم: عصر مغول و تیموری
 • فصل نهم: آسیا، پهناورترین قاره
 • فصل دهم: منطقه جنوب غربی آسیا و جایگاه ایران در آن
 • فصل یازدهم: اروپا و آفریقا، دو چهره متفاوت
 • فصل دوازدهم: بر جدید

اگر درباره روش مطالعه مطالعات اجتماعی یا برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال هشتم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – جلسه اول – قسمت 01

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – جلسه اول – قسمت 02

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – جلسه اول – قسمت 03

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – جلسه دوم – قسمت 04

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – جلسه دوم -قسمت 05

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – جلسه دوم -قسمت 06

مطالعات-هشتم-قسمت 6

مطالعات-هشتم-قسمت 7

مطالعات-هشتم-قسمت 8

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 09 –

مطالعات هشتم – استاد انبارلو- قسمت 10

مطالعات هشتم – استاد انبارلو- قسمت 11

مطالعات هشتم – استاد انبارلو- قسمت 12

مطالعات هشتم – استاد انبارلو- قسمت 13

مطالعات هشتم – استاد انبارلو- قسمت 14

مطالعات هشتم – استاد انبارلو- قسمت 15

مطالعات هشتم – استاد انبارلو- قسمت 16

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 17

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 18

مطالعات هشتم – استادانبارلو – قسمت 19

مطالعات هشتم – استادانبارلو – قسمت 20

مطالعات هشتم – استادانبارلو – قسمت 21

مطالعات هشتم – استادانبارلو – قسمت 22

مطالعات هشتم – استادانبارلو – قسمت 23

مطالعات هشتم – استادانبارلو – قسمت 24

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 25

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 26

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 27

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 28

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 29

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 30

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 31

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 32

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 33

مطالعات هشتم – استاد انبارلو -قسمت 34

مطالعات هشتم – استاد انبارلو -قسمت 35

مطالعات هشتم – استاد انبارلو- قسمت 36

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 37

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 38

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 39

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 40

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 41

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 42

.مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 43

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 44

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 45

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 46

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 47

مطالعات هشتم – استاد انبارلو -قسمت 48

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 49

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 50

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 51

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 52

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 53

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 54

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 55

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 56

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 57

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 58

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 59

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 60

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 61

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 62

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 63

مطالعات هشتم – استاد انبارلو – قسمت 64

بازگشت به صفحه قبل