موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد هدیه های آسمانی هشتم با استاد شمس

صفر تا صد پیام های آسمان هشتم با استاد شمس

استاد شمس یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد پیام های آسمان سال هشتم را برای دانش آموزان گل پایه هشتم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال هشتم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی پیام های آسمان هشتم را دانلود نمایید.

 

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

  • فصل اول: خداشناسی
  • فصل دوم: معاد
  • فصل سوم: راهنماشناسی
  • فصل چهارم: راه و توشه
  • فصل پنجم: اخلاق
  • فصل ششم: جامعه اسلامی

اگر درباره روش مطالعه پیام های آسمان یا برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال هشتم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس – قسمت 1

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس – قسمت 02

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس – قسمت 03

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس – قسمت 04

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس – قسمت 05

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس – قسمت 06

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس – قسمت 07

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس – قسمت 08

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس – قسمت 09

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس- قسمت 10

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس – قسمت 11

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس – قسمت 12

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس- قسمت 13

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس – قسمت 14

پیام هشتم – استاد شمس – قسمت 15

پیام هشتم – استاد شمس – قسمت 16

پیام هشتم – استاد شمس – قسمت 17

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس – قسمت 18

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس – قسمت 19

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس – قسمت 20

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس – قسمت 21

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس – قسمت 22

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس – قسمت 23

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس – قسمت 24

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس – قسمت 25

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس -قسمت 26

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس – قسمت 27

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس – قسمت 28

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس – قسمت 29

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس – قسمت 30

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس – قسمت 31

پیام آسمانی هشتم – استاد شمس – قسمت 32

بازگشت به صفحه قبل