موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد زیست هفتم با استاد عبدی

صفر تا صد زیست هفتم با استاد عبدی

استاد عبدی یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد زیست سال هفتم را برای دانش آموزان گل پایه هفتم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال هشتم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی علوم تجربی هفتم را دانلود نمایید.

 

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

  • بخش اول: علوم و ابزارهای آن
  • بخش دوم: مواد، الفبای زندگی
  • بخش سوم: منابع خدادادی در خدمت ما
  • بخش چهارم: انرژی نیاز همیشه
  • بخش پنجم: دنیای درون من

اگر درباره روش مطالعه زیست یا برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال هفتم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

 

زیست هفتم- استاد عبدی -جلسه اول – قسمت 01

زیست هفتم – استاد عبدی – جلسه اول – قسمت 02

زیست هفتم – استاد عبدی – جلسه اول- قسمت 03

زیست – هفتم – آقای عبدی – قسمت01

زیست – هفتم – آقای عبدی – قسمت02

زیست – هفتم – آقای عبدی – قسمت03

زیست – هفتم – آقای عبدی – قسمت04

زیست – هفتم – آقای عبدی – قسمت05

زیست – هفتم – آقای عبدی – قسمت06

زیست هفتم – استاد عبدی – قسمت 7

زیست هفتم – استاد عبدی – قسمت 08

زیست هفتم – استاد عبدی – قسمت 09

زیست هفتم – استاد عبدی – قسمت 10

زیست هفتم – استاد عبدی – قسمت 11

زیست هفتم – استاد عبدی – قسمت 12

زیست هفتم – استاد عبدی – قسمت 13

زیست هفتم – استاد عبدی – قسمت 14

زیست هفتم – استاد عبدی – قسمت 15

زیست هفتم-استاد عبدی-قسمت16

زیست هفتم-استاد عبدی-قسمت17

زیست هفتم-استاد عبدی-قسمت18

زیست هفتم-استاد عبدی-قسمت19

زیست هفتم-استاد عبدی-قسمت20

زیست هفتم-استاد عبدی-قسمت21

زیست هفتم – استاد عبدی – قسمت 22

زیست هفتم – استاد عبدی – قسمت 23

زیست هفتم – استاد عبدی – قسمت 24

زیست هفتم – استاد عبدی – قسمت 25

زیست هفتم – استاد عبدی – قسمت 26

زیست هفتم – استاد عبدی – قسمت 27

زیست هفتم – استاد عبدی – قسمت 28

زیست هفتم – استاد عبدی – قسمت29

زیست هفتم – استاد عبدی – قسمت 30

زیست هفتم – استاد عبدی – قسمت 31

زیست هفتم – استاد عبدی – قسمت 32

زیست هفتم – استاد عبدی – قسمت 33

زیست هفتم – استاد عبدی – قسمت 34

زیست هفتم – استاد عبدی – قسمت 35

زیست هفتم – استاد عبدی – قسمت 36

بازگشت به صفحه قبل