موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد تفکر و سبک زندگی هفتم با استاد حاجی زاده

 

 

صفر تا صد تفکر و سبک زندگی هفتم با استاد حاجی زاده

استاد حاجی زاده یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد تفکر و سبک زندگی سال هفتم را برای دانش آموزان گل پایه هفتم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال نهم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی تفکر و سبک زندگی نهم را دانلود نمایید.

 

محتوای این کتاب در سه بخش سازمان‌دهی شده است. بخش اوّل فعالیت‌ها الزامی است که انجام آن به دلیل اهمیتی که دارد، برای همۀ دانش آموزان لازم است. بخش دوم فعالیت‌های انتخابی است. از بین فعالیت‌های مرتبط با تفکّر سه فعالیت و از بین دروس مرتبط با مهارت‌های زندگی دو درس را پس از مشورت با معلّم انتخاب می‌کنید. بخش سوم فعالیت‌های اختیاری است. تعیین موضوع فعالیت‌های مرتبط با تفکّر، بستگی به نیاز و علاقۀ شما دارد.

 

 

اگر درباره برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال هفتم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

 

 

تفکر وسبک زندگی هفتم – استاد حاجی زاده – قسمت 01- مرداد 14000

تفکر وسبک زندگی هفتم – استاد حاجی زاده – قسمت 02 – مرداد 1400

تفکر وسبک زندگی هفتم – استاد حاجی زاده – قسمت 03 – مرداد 1400

تفکر وسبک زندگی هفتم – استاد حاجی زاده – قسمت 04 – مرداد 1400

تفکر و سبک زندگی هفتم – استاد حاجی زاده – قسمت05 – مرداد 1400

تفکر و سبک زندگی هفتم – استاد حاجی زاده – قسمت 06 – مرداد 1400

تفکر و سبک زندگی هفتم – استاد حاجی زاده – قسمت 07 – مرداد 1400

تفکر و سبک زندگی هفتم – استاد حاجی زاده – قسمت 08 – مرداد 1400

تفکر و سبک زندگی هفتم – استاد حاجی زاده – قسمت 09 – 1400

تفکر و سبک زندگی هفتم – استاد حاجی زاده – قسمت 10 – 1400

تفکر و سبک زندگی هفتم – استاد حاجی زاده – قسمت 11 – 1400

تفکر و سبک زندگی – استاد حاجی زاده – قسمت 12 – 1400

تفکر و سبک زندگی – استاد حاجی زاده – قسمت 13 – 1400

تفکر و سبک زندگی – استاد حاجی زاده – قسمت 14 – 1400

تفکر و سبک زندگی هفتم – استاد حاجی زاده – قسمت 15 – 1400

تفکر و سبک زندگی هفتم – استاد حاجی زاده – قسمت 16 – 1400

تفکر و سبک زندگی هفتم – استاد حاجی زاده – قسمت 17 – 1400

تفکر و سبک زندگی – استاد حاجی زاده – قسمت 18 – 1400

تفکر و سبک زندگی – استاد حاجی زاده – قسمت 19 – 1400

تفکر و سبک زندگی – استاد حاجی زاده – قسمت 20 – 1400

تفکر و سبک زندگی – استاد حاجی زاده – قسمت 21 – 1400

بازگشت به صفحه قبل