موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد قرآن هفتم با استاد یوسفی
صفر تا صد قرآن هفتم با استاد یوسفی

قرآن سال هفتم

صفر تا صد قرآن هفتم با استاد یوسفی

استاد یوسفی یکی از قاریان برتر و از فارغ التحصیلان با سواد دانشگاهی است و صد البته از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد قرآن سال هفتم را برای دانش آموزان گل پایه هفتم، با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای یادگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال هفتم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی قرآن هفتم را دانلود نمایید.

 

 

 

اگر درباره برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال هفتم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

 

 

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 1

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 2

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 3

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 4

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 5

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 6

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 7

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 8

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 9

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 10

قران هفتم – اقای یوسفی -قسمت 11

قران هفتم – استاد یوسفی – قسمت 12

قران هفتم – استاد یوسفی – قسمت 13

قران هفتم – استاد یوسفی – قسمت 14

قرآن هفتم-استاد یوسفی-قسمت15

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 16

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 17

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 18

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 1۹

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 20

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 21

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 2۲

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 2۳

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 2۴

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 2۵

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 2۶

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 27

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 28

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 29

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 30

قرآن هفتم- استاد یوسفی – قسمت 31

قرآن هفتم- استاد یوسفی – قسمت 32

قرآن هفتم- استاد یوسفی – قسمت 33

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 34

قرآن هفتم – استاد یوسفی -قسمت 35

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 36

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 37

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 38

قرآن هفتم – استادیوسفی – قسمت 39

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 40

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 41

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 42

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 43

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 44

قرآن هفتم – استاد یوسفی قسمت 45

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 46

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 47

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 48

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 49

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 50

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 51

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 52

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 53

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 54

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 55

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 56

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 57

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 58

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 59

قرآن هفتم – استاد یوسفی -قسمت 60

قرآن هفتم – استادیوسفی – قسمت 61

قرآن هفتم – استادیوسفی – قسمت62

قرآن هفتم – استادیوسفی – قسمت 63

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 64

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 65

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 66

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 67

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 68

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 69

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 70

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 71

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 72

قرآن هفتم – استادیوسفی – قسمت 73

قرآن هفتم – استادیوسفی – قسمت 74

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 75

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 76

قرآن هفتم – استاد یوسفی – قسمت 77

قرآن هفتم – استاد یوسفی – جلسه اول – قسمت 01

بازگشت به صفحه قبل