موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد هدیه های آسمانی هفتم با استاد شمس

صفر تا صد هدیه‌های آسمانی سال هفتم با استاد شمس

استاد شمس یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا هدیه های آسمان سال هفتم را برای دانش آموزان گل پایه هفتم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای یادگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال هفتم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی پیام های آسمان هفتم را دانلود نمایید.

 

 

 

اگر درباره برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال هفتم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

 

 

پیام آسمانی-هفتم-استاد شمس-قسمت1

پیام آسمانی-هفتم-استاد شمس-قسمت2

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس – قسمت 3

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس – قسمت 4

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس – قسمت 5

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس- قسمت 06

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس- قسمت 07

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس – قسمت 08

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس – قسمت 09

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس – قسمت 10

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس – قسمت 11

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس – قسمت 12

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس – قسمت 13

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس – قسمت 14

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس – قسمت 15

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس – قسمت 16

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس – قسمت 17

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس – قسمت 18

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس – قسمت 19

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس – قسمت 20

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس – قسمت 21

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس – قسمت 22

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس -قسمت 23

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس -قسمت 24

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس -قسمت 25

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس -قسمت 26

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس -قسمت 27

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس -قسمت 28

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس -قسمت 29

پیام آسمانی هفتم – استاد شمس -قسمت 30

بازگشت به صفحه قبل