موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد هندسه هفتم با استاد احمدی
صفر تا صد هندسه هفتم با استاد احمدی

صفر تا صد هندسه هفتم با استاد احمدی

صفر تا هندسه هفتم با استاد احمدی

استاد مسعود احمدی یکی از دبیران متخصص و پر انرژی  تیم سامان بوده که از فارغ التحصیلان رشته ریاضی دانشگاه صنعتی شریف بوده و در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد مباحث هندسه سال هفتم را برای دانش آموزان گل پایه هفتم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای یادگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال هفتم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی ریاضی هفتم را دانلود نمایید.

 

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

  • فصل اول: راهبردهای حل مسئله
  • فصل دوم: عددهای صحیح
  • فصل سوم: جبر و معادله
  • فصل چهارم: هندسه و استدلال
  • فصل پنجم: شمارنده‌ها و اعداد اول
  • فصل ششم: سطح و حجم
  • فصل هفتم: توان و جذر
  • فصل هشتم: بردار و مختصات
  • فصل نهم: آمار و احتمال

 

اگر درباره برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال هفتم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

 

هندسه هفتم – استاد احمدی – جلسه اول – قسمت 01

هندسه هفتم – استاد احمدی – جلسه اول – قسمت 02

هندسه هفتم – استاد احمدی – جلسه اول – قسمت 03

هندسه هفتم – استاد احمدی – جلسه دوم – قسمت 04

هندسه هفتم – استاداحمدی – جلسه دوم – قسمت 05

هندسه هفتم – استاداحمدی – جلسه دوم – قسمت 06

هندسه هفتم-استاد احمدی-قسمت7

هندسه هفتم -استاد احمدی – قسمت ۸

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت ۹

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 10

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 11

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 12

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 13

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 14

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 15

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 16

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 17

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 18

هندسه هفتم – استاد احمدی -قسمت 19

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 20

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 21

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 22

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 23

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 24

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 25

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 26

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 27

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 28

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 29

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 30

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 31

هندسه هفتم – استاد احمدی -قسمت 32

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 33

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 34

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 35

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 36

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 37

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 38

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 39

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 40

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 41

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 42

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 43

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 44

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 45

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 46

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 47

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 48

هندسه هفتم – استاداحمدی – قسمت 49

هندسه هفتم – استاداحمدی – قسمت 50

هندسه هفتم – استاداحمدی – قسمت 51

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 52

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 53

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 54

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 55

هندسه هفتم – استاد احمدی -قسمت 56

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 57

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 58

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 59

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 60

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 61

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 62

هندسه هفتم – استاد احمدی – قسمت 63

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 64

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 65

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 66

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 67

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 68

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 69

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 70

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 71

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 72

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 73

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 74

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 75

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 76

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 77

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 78

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 79

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 80

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 81

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 82

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 83

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 84

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 85

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 86

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 87

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 88

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 89

هندسه هفتم – مسعود احمدی – قسمت 90

بازگشت به صفحه قبل