موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد کار و فناوری هفتم با استاد فرامرزی

صفر تا صد کار و فناوری هفتم با استاد فرامرزی

استاد فرامرزی یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا کار و فناوری سال هفتم را برای دانش آموزان گل پایه هفتم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال نهم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی کار و فناوری هفتم را دانلود نمایید.

 

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

 • نوآوری و فناوری
 • کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • جست‌وجو و جمع‌آوری اطلاعات
 • مستندسازی
 • کسب و کار
 • نقشه‌کشی
 • کار با چوب
 • اشتراک‌گذاری اطلاعات
 • پرورش و نگه‌داری گیاهان
 • پوشاک
 • خوراک

 

 

اگر درباره برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال هفتم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

 

 

 

کار و فناوری هفتم – استادفرامرزی – قسمت 01

کار و فناوری هفتم – استادفرامرزی -قسمت 02

کار و فناوری هفتم – استادفرامرزی – قسمت 03

کار و فن آوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت04

کارو فن اوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 05

کارو فن آوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 06

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 07

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی -قسمت 08

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی -قسمت 09

کار و فناوری هفتم -استاد فرامرزی – قسمت 10

کار و فناوری هفتم -استاد فرامرزی – قسمت 11

کار و فناوری هفتم -استاد فرامرزی – قسمت 12

کارو فن آوری هفتم – استادفرامرزی – قسمت 13

کارو فن آوری هفتم – استادفرامرزی- قسمت 14

کارو فن آوری هفتم – استادفرامرزی- قسمت 15

کارو فنآوری هفتم – استاد فرامرزی- قسمت 16

کارو فنآوری هفتم – استاد فرامرزی- قسمت 17

کارو فنآوری هفتم – استاد فرامرزی- قسمت 18

کارو فن آوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 19

کارو فنآوری هفتم – استاد فرامرزی- قسمت 20

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی- قسمت 21

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 22

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 23

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 24

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 25

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 26

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 27

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 28

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 29

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 30

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 31

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 32

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 33

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 34

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 35

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 36

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 37

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 38

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 39

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 40

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 41

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی قسمت 42

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 43

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 44

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی -قسمت 45

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 46

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 47

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 48

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 49

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 50

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 51

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 52

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 53

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 54

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 55

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی -قسمت 56

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 57

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 58

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 59

کاروفناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 60

کارو فناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 61

کارو فناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت62

کارو فناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 63

کارو فناوری هفتم – استاد فرامرزی -قسمت 64

کارو فناوری هفتم – استاد فرامرزی – قسمت 65

بازگشت به صفحه قبل