موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد شیمی هفتم با استاد محمد میر وکیلی

صفر تا صد شیمی هفتم با استاد محمد میر وکیلی

استادمحمد میر وکیلی یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد شیمی سال هفتم را برای دانش آموزان گل پایه هفتم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال هفتم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی علوم تجربی هفتم را دانلود نمایید.

 

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

  • بخش اول: علوم و ابزارهای آن
  • بخش دوم: مواد، الفبای زندگی
  • بخش سوم: منابع خدادادی در خدمت ما
  • بخش چهارم: انرژی نیاز همیشه
  • بخش پنجم: دنیای درون من

اگر درباره روش مطالعه شیمی یا برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال هفتم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

 

 

شیمی – هفتم – سید محمد میروکیلی – قسمت01

شیمی – هفتم – سید محمد میروکیلی – قسمت 02

شیمی – هفتم – سید محمد میروکیلی – قسمت 03

شیمی – هفتم – سید محمد میروکیلی – قسمت 04

شیمی – هفتم – سید محمد میروکیلی – قسمت 05

شیمی – هفتم – سید محمد میروکیلی – قسمت 06

شیمی هفتم – سید محمد میروکیلی – قسمت7

شیمی هفتم – سید محمد میروکیلی – قسمت 8

شیمی هفتم – سید محمد میروکیلی – قسمت 9

شیمی هفتم – سید محمد میروکیلی – قسمت 10

شیمی هفتم – سید محمد میروکیلی – قسمت 11

شیمی هفتم – سید محمد میروکیلی – قسمت 12

شیمی هفتم – استاد میروکیلی – قسمت 13

شیمی هفتم – استاد میروکیلی – قسمت 14

شیمی هفتم – استاد میروکیلی – قسمت 15

شیمی هفتم – استاد میروکیلی – قسمت 16

شیمی هفتم – استاد میروکیلی – قسمت 17

شیمی هفتم – استاد میروکیلی – قسمت 18

شیمی هفتم – استاد میروکیلی – قسمت 19

شیمی هفتم – استاد میروکیلی – قسمت 20

شیمی هفتم – استاد میروکیلی – قسمت 21

شیمی هفتم – استاد میروکیلی – قسمت 22

شیمی هفتم – استاد میروکیلی – قسمت 23

شیمی هفتم – استادمیروکیلی – قسمت 24

شیمی هفتم – استادمیروکیلی – قسمت 25

شیمی هفتم – استاد میروکیلی – قسمت 26

شیمی هفتم – استاد میروکیلی – قسمت 27

شیمی هفتم – استاد میروکیلی – قسمت 28

شیمی هفتم – استاد میروکیلی – قسمت 29

شیمی هفتم – استاد میروکیلی – قسمت 30

شیمی هفتم – استاد میروکیلی – قسمت 31

شیمی هفتم – استاد میروکیلی – قسمت 32

شیمی هفتم – استاد میروکیلی – قسمت 33

شیمی هفتم – استاد میروکیلی – قسمت 34

شیمی هفتم – استاد میروکیلی – قسمت 35

شیمی هفتم – استاد میروکیلی – قسمت 36

بازگشت به صفحه قبل