موسسه آموزشی سامان
تیم مشاوره و آموزش سامان
صفر تا صد مطالعات هفتم با استاد انبارلو

 

 

 

صفر تا مطالعات اجتماعی هفتم با استاد انبارلو

استاد انبارلو یکی از دبیران پر انرژی و متخصص تیم سامان بوده که در مدارس هماهنگ با سامان مشغول به تدریس هستند. در این مجموعه هم صفر تا صد مطالعات اجتماعی سال هفتم را برای دانش آموزان گل پایه هفتم با نهایت دقت و حوصله تشریح کرده اند تا راهگشای دانش آموزان توانمندمان برای ایدگیری بهتر و اصولی تر مباحث سال نهم باشند.

 

فایل PDF کتاب درسی مطالعات اجتماعی هفتم را دانلود نمایید.

 

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

 • فصل اول: حقوق و مسئولیت‌های ما
 • فصل دوم: قانون، قانون
 • فصل سوم: مقابله با حوادث
 • فصل چهارم: تولید، توزیع، مصرف
 • فصل پنجم: محیط زندگی خود را بشناسیم
 • فصل ششم: از زیستگاه‌های ایران حفاظت کنیم
 • فصل هفتم: جمعیت و منابع
 • فصل هشتم: گردشگری در ایران
 • فصل نهم: سرزمین ما، کاوش در گذشته‌های دور
 • فصل دهم: شکل‌گیری امپراتوری‌های بزرگ در ایران باستان
 • فصل یازدهم: اوضاع اجتماعی – اقتصادی ایران باستان
 • فصل دوازدهم: فرهنگ و تمدن در ایران باستان

 

 

اگر درباره برنامه ریزی برای جمع بندی و آموزش دروس سال هفتم کمک نیاز داشتید با دوستان ما در بخش مشاوره سامان تماس بگیرید.

 

مطالعات اجتماعی هفتم – استاد انبارلو – قسمت 01

مطالعات اجتماعی هفتم – استاد انبارلو – قسمت 02

مطالعات اجتماعی هفتم – استاد انبارلو – قسمت03

مطالعات اجتماعی هفتم – استاد انبارلو – قسمت04

مطالعات اجتماعی هفتم – استاد انبارلو – قسمت05

مطالعات اجتماعی هفتم – استاد انبارلو – قسمت06

مطالعات اجتماعی هفتم – استاد انبارلو – قسمت07

مطالعات اجتماعی هفتم – استاد انبارلو – قسمت08

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 09

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 10

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 11

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 12

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 13

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 14

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 15

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 16

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 17

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 18

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 19

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 20

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 21

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت22

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 23

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 24

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 25

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 26

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 27

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 28

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 29

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 30

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 31

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 32

مطالعات هفتم – استاد انبارلو- قسمت 33

مطالعات هفتم – استاد انبارلو- قسمت 34

مطالعات هفتم – استاد انبارلو-قسمت 35

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 36

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 37

مطالعات هفتم – استاد انبارلو -قسمت 38

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 39

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 40

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 41

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 42

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 43

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 44

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 45

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 46

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 47

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 48

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 49

مطالعات هفتم – استاد انبارلو -قسمت 50

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 51

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 52

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 53

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 54

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 55

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – قسمت 56

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – جلسه اول – قسمت 01

مطالعات هفتم – استاد انبارلو – جلسه اول – قسمت 02

بازگشت به صفحه قبل